Ferdinand Samola, S.ST
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L:
Agama: Kristen
Pendidikan: DIV
Jurusan: Teknik Informatika
Status: Guru
Jenis GTK: Ketua Jurusan TKJ
Alamat : Desa Mapanget, Kec. Talawaan, Kab. Minahasa Utara.

081244500275
dinandsamola@gmail.com
samferdinand