Joko J. A. Mangundap, S.Fils.
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Laki-laki
T.T.L: Tompaso, 04 Agustus 1991
Agama: Katolik
Pendidikan: S1
Jurusan: Filsafat Kateketik, Teologi
Status: Guru
Jenis GTK: Guru Kelas
Alamat : Tempok Induk, Jaga II, Kec. Tompaso, Kab. Minahasa.

081356425157
-
Jeksen FJ Mangundap