Vanda Wuwung, S.Pd.
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Taratara, 12 Januari 1987
Agama: Katolik
Pendidikan: S1
Jurusan: Pendidikan Ekonomi
Status: Guru
Jenis GTK: Kepala Sekolah
Alamat : Kel Tatatara, Ling VI, Kota Tomohon.

082258784196
-
Vanda Wuwung